Bemutatkozás

A Nippon Seibukan Akadémia

A Nippon Seibukan Akadémiát Suzuki Masafumi mester alapította 1968-ban, Japán régi fővárosában, Kyoto-ban, az általa 1954-ben alapított Nippon Seibukan Dojo nyomán. Suzuki Masafumi Goju-ryu nagymester 1929-ben született, ismert harcművész volt,aki többek között Myagi,Shimabuku, Toyama és Konken mesterektől tanult. Több harcművészeti ágban is magas övfokozatot szerzett Annak idején  többek között erőtörésben  világcsúcstaró lett 32 tetőcserép törésével. Számos akciófilmben is szerepet vállalt, részt vett a WUKO megalakulásában is. 1992-ben bekövetkezett halála után a Nippon Seibukan irányítását közeli munkatársa, Yasuo Kawano Mester vette át, aki ma is vezeti a szövetséget.. Kancho Kawano 1937-ben született. A tekintélyes nagymester a hagyományok ápolását, a türelmet, udvariasságot, a mentális képzést is a BUDO alapjainak tekinti. A Nippon Seibukan (Össz- Japán Harcművész Szövetség) független a politikától, a faji, országbeli, politikai megkülönböztetéstől, amely a harci művészetek segítségével hidat képez a nemzetek között. Nemzetközileg kitűnő kapcsolatot ápol az UNESCO-val, az UNICEf-fel s az ENSZ más tagszervezetivel. A Nippon Seibukan Akadémia törekvése a hagyományos,tradicionális  konzervatív japán harcművész szokások megőrzése,támogatása, figyelembe véve a Japán Harcművészeteknél a Kyotó központúságot. A Nippon Seibukan a tradicionális harci művészeteket ápolja:
KARATE-DO (Különösen az okinawai Goju-Ryu irányzatot)
– JU-JITSU (Yawara) ,
– AIKIDO  (Ueshiba, Yoseikan, Yoshinkan),
– AIKI-JUTSU (Dentokan, Hakko, Daito)
– IAIDO (Muso Jikiden Eishin Ryu)
– JUDO (Kodokan)
– KEN-JUTSU (Nippon)
– KENDO (Kendo Renmei irányzat)
-KOBUDO (Okinawa Ryukyu)
– NAGINATA
-JUKENDO

Mivel a korábbi években többen illetéktelenül használták a  Nippon Seibukan nevet,mai vezetés egyik fontos célja, hogy a tagsági viszonyokat tisztázza, felülvizsgálja a kiadott okleveleket, a szervezetet megerősítse. Ebben segítenek a kinevezett országképviselők (shidoinok)

A Nippon Seibukan tagsági feltételeiről az országképviselőnél lehet érdeklődni, Magyarországon  a gregor @internet-x. e-mail elérhetőségen.Csak a Nippon Seibukan és  a Yoshii Kawano Kancho (korábban Suzuki Masafumi Kancho) által kiadott oklevelek az érvényesek.A Nippon Seibukan 2010 szeptember 10 – 13 közt tartja Kyotóban, a Honbu-ban az irányzati országképviselők konferenciáját.
A  Nippon Seibukan Magyarországi Képviselete

2008 júliusában, a romániai Vénusz-ban, a Fekete-tenger partján tanítványaimmal és barátaimmal immár harmadszor vettünk részt a hagyományos önvédelmi és harcművész szemináriumon,e sorok írója felkért oktatóként. Ott ismerkedtünk meg a kiváló ju-jitsu
mesterrel, a kilenc danos spanyol José Miguel Martinez Barrera mesterrel, aki a tábort szervező Robert Manole VIII.DAN meghívására jött el. Figyelve egymás munkáját
nagyon jó sportszakmai barátság épült ki, nem utolsósorban azért, mert, mert a japán tradíciók szokásainak és betartásának, a BUDO alapelveinek a mindennapi életben történő gyakorlásának kérdéseit ugyanúgy láttuk. Ezek után történt a  megkeresés és felvetés, hogy legyek tagja a Nippon Seibukan Akadémiának, s képviseljem e szervezetben Magyarországot. Valószínűleg a szervezet vezérkara úgy gondolta, hogy azokat a huszonöt év alatt megszerzett  vezetési tapasztalatokat, amelyeket a Békés Megyei Harcművész Szövetség vezetése során megszereztem, ez a terjeszkedő rangos szervezet is hasznosítani tudja. Ezek után július 1 -től
szeptemberig tartó folyamat után szeptember 21  hatállyal shidoin-ként   kaptam kinevezést, amit természetesen hivatalos oklevél is  tanúsít.
A Nippon Seibukan Akadémia  magyarországi képviseletének fő feladatának tekintem:
  1. A Nippon Seibukan képviselete Magyarországon a médiákban, a Magyar Harcművész Szövetség  és a magyarországi japán és okinawai eredetű harcművész irányzatok országos szövetségeiben.
  2. A  japán harci művészetek és japán kultúra népszerűsítése és segítése ezen a kapcsolatrendszeren keresztül.
  3. Megfelelve a Nippon Seibukan felvételi előírásainak a Nippon Seibukan-ba belépni szándékozók kontrolálása,segítése, javaslattétel a Nippon Seibukan nyugati régióvezetője s rajta keresztül a kioto-i elnökség felé.
  4. A BUDO hagyományainak megfelelő harcművész programokon keresztül minél nagyobb kört bevonni a japán harcművészeti ágak gyakorlásába.
  5. Igény esetén tagjainknak lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújt az eredeti japán irányzatok képviselőivel  találkozáshoz, a kapcsolattartáshoz.
A képviselet közvetlenül az nyugati régió vezetőjével, Hanshi José Miguel Martinez Barrera IX.DAN mesterrel tart kapcsolatot.
Magyarországi Tagjaink
Gregor László
Gregor László V.DAN Nihon Karate-do Renshi
“Full Member”
A Nippon Seibukan Magyarországi Képviseletének vezetője
Shidoin
Borbíró Zoltán III.DAN Nihon Ju-Jutsu Tachi
“Full Member” of Nippon Seibukan
A Nippon Seibukan Magyarországi Képviseletének
helyettes vezetője
(Fuku- Shidoin)
Pospischil Tamás VI.DAN NIhon Ju-Jutsu
Associate Members Nippon Seibukan Akadémia
Ju-Jutsu Fuku-Shidoin
Ju-Jutsu vezető
“Full Member”
Haba József III.DAN Nihon Goshin-Jutsu
        Önvédelem tagozat vezető
Gasparik Róbert I.DAN Nihon Goshin-Jutsu
titkár
Verbetics Hajnalka IV. DAN Nihon Aikido,
Aikido tagozat vezető
Csuhaj László V.DAN Nihon Krarate-do
Karate-do tagozat vezető

Ifjabb Pospischil Tamás Nihon Ju-Jutsu

OSS!
Renshi Gregor László V.DAN
shidoin
a Nippon Seibukan magyarországi képviselője